Amb el temps tot es posa al seu lloc. DdG

23/05/2018