;

Ajuts del PP per eliminar barreres arquitectòniques. Diari de Girona

20/05/2015