Actituds socials dels disminuïts físics. Diari de Girona

27/02/1992