;

A reveure Pere Tubert. Escrit de M. Carme Ribas. Granja Mora. DdG

27/12/2020