A les comarques gironines hi ha 13.875 persones amb una disminució física o psíquica. El Punt

Any
  • 1998