JORNADA FORMATIVA AIDMOVING

  • Prevenir les úlceres per pressió.
  • Promoure postures simètriques per prevenir alteracions i deformitats musculo-esquelètiques.
  • Normalitzar el to muscular.
  • Millorar funcions de deglució i respiració.
  • Millorar el camp visual i les capacitats perceptives.
  • Aconseguir la màxima autonomia i capacitat funcional amb el mínim cost energètic.
  • Millorar el desenvolupament motor i les relacions socials.

Jornada gratuïta | Places limitades

DIA:  Dimarts 6 de novembre de 2018
HORA: 10:00h a 13:30h
LLOC: Centre per a l’Autonomia Personal SIRIUS MIFAS | Carrer Empúries, 31 baixos | 17005 Girona

Inscriu-te aquí o bé:

Oficines centrals de MIFAS
Sara Devesa / Alexandra Alfonso
972 41 40 41
sdevesa@mifas.com / aalfonso@mifas.com
www.mifas.com