Tres nous col·lectius es troben exempts de l’aportació farmacèutica a partir de l’1 de gener de 2021

15/03/2021
MIFAS

L'1 de juliol de 2012 es va començar a aplicar el model de copagament farmacèutic vigent, en el marc de les mesures aprovades pel Govern Espanyol.

Aquestes, es van publicar al  Reial decret llei 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut.

A partir de l’1 de gener de 2021, la Llei General de Pressupostos de l’Estat ha inclòs tres nous col·lectius exempts de l’aportació farmacèutica. Aquests són:

  • Menors d’edat amb grau de discapacitat reconeguda de igual o superior al 33%.
  • Persones que perceben prestació econòmica per fill o menor a càrrec.
  • Pensionistes amb rendes inferiors a 5.635 euros si fan la declaració de renda o inferiors a 11.200 euros si no estan obligats a fer-la.

Es pot realitzar l’abonament de les aportacions farmacèutiques abonades entre el dia 1 de gener i 22 de febrer de 2021 d’aquelles persones que entren dins dels tres nous col·lectius esmentats. Aquest abonament es realitza a través de la sol·licitud de reintegrament que s’ha de fer al seu centre d’atenció primària (CAP).

Per mes informació podeu consultar el següent enllaç.

Comentaris