Subvencions per obres d’arranjament d’habitatges per a les persones grans

04/04/2018

L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha obert una convocatòria per subvencionar obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2018.

Poden accedir-hi,  les unitats de convivència en què algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més i que visquin a l'habitatge objecte de l’arranjament, així com:

  • no tingui autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres.
  • tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • tingui una pensió d’incapacitat o algun grau de dependència.

Aquestes,  han de viure a les demarcacions de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de L'Ebre, i no poden tenir més d'un pis en propietat a Catalunya.

El pressupost de les obres presentat no pot superar l'import màxim de 5.000 € i l’import de la subvenció té un límit de 3.000 € per habitatge.

Les sol·licituds s'han de presentar a les seus de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i a les Oficines Locals d'Habitatge i el termini és fins el 31 de juliol de 2018.

Per més informació, podeu contactar amb les Treballadores Socials de MIFAS:

Aloma Puigvert i Raquel Matés
972 41 40 41