Subvencions per al pagament del lloguer 2022

30/06/2022
MIFAS

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer, i es pot sol·licitar del 28 de juny al 15 de juliol.

S’hi poden acollir les persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que tinguin una edat de 36 anys o més i compleixin els requisits de la convocatòria.

Termini per presentar les sol·licituds:

Del 28 de juny fins al 15 de juliol es poden demanar els ajuts per pagar el lloguer.

Requisits:

  • Tenir la residència legal a Catalunya durant cinc anys.
  • Ser major de 36 anys.
  • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria.
  • Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 650 euros o un lloguer o preu de cessió d’ús d’habitació de 350 euros (en el cas de la demarcació de Girona).
  • Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros. 
  • Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud

Import:

La subvenció de l’agència es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, de 200 euros mensuals com a màxim, i s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per a la unitat familiar el pagament del lloguer.

 La convocatòria estableix el preu màxim que pot tenir el lloguer objecte de subvenció i els màxims de renda familiar que ha de tenir la unitat econòmica de convivència per poder gaudir d'aquest ajut.

On es pot sol·licitar?

Es pot fer el tràmit per Internet, en aquest cas és necessari tenir una identificació electrònica (idCAT Mòbil, idCAT Certificat, DNI electrònic).

Accedeix tràmit

En cas de no disposar de mitjans electrònics, presencialment a les oficines locals d’habitatge o a les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social, a la seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge en els casos d'habitatges gestionats per administracions i empreses públiques.

Consulta Oficina d’habitatge

Informació i consultes:

Esther Acosta i Anna Brasas
Treballadores Socials de Grup MIFAS
972 41 40 41

Grup Mifas

En línia

Grup Mifas

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, amb què podem ajudar-te?

00:16