Subvencions per al pagament del lloguer 2020

02/06/2020
MIFAS

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer per aquest any 2020. S’hi poden acollir les persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual.

A partir del 28 de maig fins al 3 de juliol es poden demanar els ajuts per pagar el lloguer.

Requisits:

  • Tenir la residència legal a Catalunya durant cinc anys.
  • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria.
  • Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 500 euros, (en el cas de la demarcació de Girona).
  • Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros. 
  • Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.

Import:

La subvenció de l’agència es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, de 200 euros mensuals com a màxim, i s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per a la unitat familiar el pagament del lloguer.

La convocatòria estableix el preu màxim que pot tenir el lloguer objecte de subvenció i els màxims de renda familiar que ha de tenir la unitat econòmica de convivència per poder gaudir d'aquest ajut.

On es pot sol·licitar?

Es pot fer el tràmit per Internet, en aquest cas és necessari tenir una identificació electrònica (idCAT Mòbil, idCAT Certificat, DNI electrònic).

Accedeix tràmit

També es pot fer a les oficines d’habitatge, tot i que donada la situació actual, cal informar-se si la oficina on voleu presentar la sol·licitud està oberta.

Consulta Oficina d’habitatge

MÉS INFORMACIÓ AQUÍ

Informació i consultes:

Esther Acosta i Anna Brasas
Treballadores Socials de MIFAS
972 41 40 41

Grup Mifas

En línia

Grup Mifas

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, amb què podem ajudar-te?

00:28