S'obre la convocatòria d’ajuts per al lloguer d’habitatges | 2019

17/04/2019
MIFAS

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert una nova convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer a la qual s’hi poden acollir les persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual.

A partir del 16 d'abril i fins al 7 de juny de 2019 es poden demanar els ajuts per pagar el lloguer.

Requisits:

  • Tenir la residència legal a Catalunya durant cinc anys.
  • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria.
  • Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 500 euros, en el cas de la demarcació de Girona
  • Per a famílies nombroses l’import màxim de lloguer mensual pot arribar als 900 euros.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.

L’import de la subvenció serà del 40% de l’import del lloguer anual de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 €.

La convocatòria estableix el preu màxim que pot tenir el lloguer objecte de subvenció i els màxims de renda familiar que ha de tenir la unitat econòmica de convivència per poder gaudir d'aquest ajut. En aquest sentit, per als habitatges de la demarcació de Barcelona, el preu del lloguer mensual no pot superar els 750euros; per a Tarragona no pot superar els 500 euros; per a Lleida els 450 euros i per a les Terres de l’Ebre el màxim és de 350 euros mensuals.

On es pot sol·licitar?

Es podran sol·licitar a les borses de mediació per al lloguer social i a les Oficines locals d’habitatge.  En cas que a la vostra població no hi hagi cap oficina local d’habitatge, ni d’àmbit municipal ni comarcal,  podeu adreçar-vos a les diferents seus territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.


Informació i consultes:

Esther Acosta i Anna Brasas
Treballadores Socials de MIFAS
972 41 40 41

Comentaris