S'obre el període per sol·licitar els ajuts PUA 2018

15/06/2018

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat per a l’any 2018 (DOCG 7643 - 15.6.2018).

Aquest programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Les persones beneficiàries són aquelles que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts. O bé ser beneficiari d'una pensió de la Seguretat Social d'incapacitat permanent en el grau total absoluta o gran invalidesa.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 d’agost de 2018.

AJUTS:

Segons el tipus d’ajudes tècniques, els requisits per poder accedir a l’ajut variaran.

1. Ajuts per a mobilitat i transport: dirigits apersones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb barem de mobilitat reduïda.

- Obtenció o reconversió del permís de conduir
- Adaptació de vehicle
- Ajuts per al transport per assistir a determinats serveis i en els que s’hagin de cobrir les despeses derivades de la utilització del transport públic.

2. Ajuts per a l’autonomia personal i la comunicació 

- Persones amb discapacitat visual: lupa tv, lupa amb llum, faristol, ulleres o lents de contacte, mesurador de glucèmia amb veu, filtres, línia i teclat Braille, telèfon mòbil amb veu, etc.
- Persones amb discapacitat auditiva: audiòfons, receptor de senyals acústics, auricular amplificador per a TV i ràdio, transmissors timbres (telèfon, timbre porta, vigila bebès), despertador, amplificador magnètic de transmissió del so, Prestació per a curs d'aprenentatge de la llengua de signes o curs de lectura labial
- Persones amb discapacitat física: alça vàter, llit articulat, matalàs o sobre matalàs antiescares, llit clínic, seient giratori i elevador de banyera, cadira de dutxa i vàter, grua elevadora, de bipedestació i de sostre, disc giratori amb suport, taula de transferència, etc.

Criteris de valoració
El percentatge de l'import màxim de la prestació estarà condicionat en funció dels ingressos econòmics de la persona amb discapacitat així com de les seves condicions socials.

La situació familiar o convivència i els ingressos econòmics de la unitat familiar o de convivència, únicament es tindran en compte en el supòsit que estiguin a càrrec de la persona beneficiària (Consultar bases).

Cal tenir en compte que l’aprovació o denegació dels ajuts és competència del Departament de Treball, Afers Socials i Família, no de MIFAS. Per tant, un cop rebuda la resolució, si es volen presentar al·legacions, s’hauran de presentar al Departament. 

Per més informació i ajut o gestió dels tràmits oportuns contacteu amb:
Raquel Matés | rmates@mifas.cat
Aloma Puigvert | apuigvert@mifas.cat
Anna Brasas | abrasas@mifas.cat
Treballadores Socials de MIFAS
972 41 40 41

Recordeu també que al nostre SIRIUS Girona podreu veure alguns dels ajuts tècnics i rebre assessorament gratuït a través de la Terapeuta Ocupacional de l’entitat.

Comentaris