Presentació del carnet Amic de MIFAS

17/01/2013

Fins ara els serveis i tràmits que ofereix MIFAS eren gratuïts, ja que anaven finançats en gran part per l’Administració i per recursos propis de l’entitat.

Com a conseqüència de les retallades que s’han produït en els darrers anys, MIFAS no pot assumir el cost d’aquests serveis i es veu obligada a aplicar un copagament sobre els serveis prestats. Aquest copagament entrarà en vigor a partir del gener de 2013.
El copagament consisteix en abonar una taxa per cada tràmit realitzat pel Servei de Treballadores Socials i del Servei d’Integració Laboral:
 Preu del tràmit per a les persones sòcies de MIFAS: 5 €/tràmit
 Preu del tràmit per a les persones no sòcies de MIFAS: 7 €/tràmit

Per estar inscrit a al Servei d’Integració Laboral, inclòs la borsa de treball, és requisit indispensable ser soci de MIFAS.

A partir d’aquest 2013, MIFAS presenta el nou carnet “Amic de MIFAS” que substitueix l’antic carnet de soci o col•laborador de MIFAS. Amb aquest carnet, qualsevol persona sigui sòcia o no, obtindrà importants avantatges, descomptes i entrarà dins de promocions.

El titular del carnet “Amic de MIFAS” no haurà d’abonar la taxa de copagament per utilitzar el Servei de Treballadores Socials ni el Servei d’Integració Laboral.
El carnet tindrà una validesa d’un any natural. Els carnets emesos a partir de l’1 de juliol d’enguany tindran un descompte del 50%.
 El cost del carnet per a les persones sòcies de MIFAS és de 15 €/any.
 El cost del carnet per a les persones no sòcies de MIFAS és de 20 €/any.

Comentaris