OFERTA DE FEINA | FISIOTERAPEUTA

26/09/2018

Busquem una persona amb Diploma o Grau en Fisioteràpia pel nostre Centre de Dia Pere Llonch de Vilafant.

Pensem en una persona amb iniciativa i autonomia, adaptabilitat, flexibilitat, discreció, habilitats socials i comunicatives, polivàlencia i treball en equip.

Les funcions a realitzar seran:

- Dissenyar, planificar, conduir i avaluar les activitats del servei de fisioteràpia del centre.
- Identificar la problemàtica, establir objectius i definir el tractament de fisioteràpia en l’aspecte preventiu i de manteniment.
- Donar suport a l’usuari/ària en la recerca i assessorament en les ajudes tècniques que pugui necessitar.
- Participar en les reunions i/o sessions de treball de l’equip interdisciplinari destinades a l’elaboració i seguiment de l’usuari (informes/ plantejament d’objectius, activitats i
seguiment de resultats) i funcionament general del centre
- Donar a conèixer i proporcionar recursos a la resta de professionals del centre
- Participar en l’elaboració de la memòria anual del centre, estudis i treballs, revisió periòdica dels protocols assistencials i àrees de la seva competència professional.

Les persones interessades poden enviar el seu CV a cteixidor@mifas.com

Comentaris