Obertes les subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús d’habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

23/03/2023
MIFAS

S’hi poden acollir les persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2023, per a persones que es trobin en alguna de les situacions següents:

  • Tinguin 35 anys o menys
  • Tinguin de 36 anys a 64 anys
  • Tinguin 65 anys o més

Termini per presentar les sol·licituds:

  • Persones que tinguis 35 anys o menys, el període de sol·licitud finalitza el 5 d’abril de 2023.
  • Per a persones que tinguin mes de 65 anys o entre 36 anys o 64 anys, s'inicia l'11 d'abril de 2023 i finalitza el 12 de maig de 2023, ambdós inclosos.

Imports:

L'import màxim del lloguer o preu de cessió mensual per l'habitatge o habitació no pot ser superior als imports indicats en els apartats següents:

En el supòsit de les persones de 65 anys o més i de 36 a 64 anys, aquest import màxim serà el següent:

  • Quant es tracti d’habitatge a la demarcació de Girona: 650 euros.

 

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

  • Quant es tracti d’habitació a la demarcació de Girona: 350 euros.

 

En el supòsit de les persones amb 35 anys o menys, aquest import màxim serà el següent:

  • Quant es tracti d’habitatge a la demarcació de Girona: 650 euros.

 

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

  • Quant es tracti d’habitaci a la demarcació de Girona: 350 euros.

 

On es pot sol.licitar?

A partir del 23/03/2023 s’obrirà el tràmit electrònic per les persones que tinguin 35 anys o menys.

 

De forma prioritària les sol·licituds es presentaran per mitjà telemàtic a través del portal de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:

 

Accedeix al link

 

També es podran presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament adjuntant el model de sol·licitud o si la persona no té eines per fer la presentació telemàtica de la sol·licitud, podrà fer-ho de forma presencial demanant cita prèvia al 972 419 404 (telèfon de porta d’entrada).