OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS PUAD 2021

21/09/2021
MIFAS

El Departament de Drets de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat per a l’any 2021 (DOCG 8506 - 21.9.2021).

ORDRE DSO/179/2021, de 16 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat, per a l'any 2021.

Aquest programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Les persones beneficiàries són aquelles que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts.

El termini de presentació és des del 22 de setembre de 2021 fins al 21 d’octubre de 2021 a les 14:00h.

AJUTS:

Segons el tipus d’ajudes tècniques, els requisits per poder accedir a l’ajut variaran.

  1. Ajuts per a mobilitat i transport: dirigits apersones que tinguin reconegut ungrau de discapacitat igual o superior al 33%, amb barem de mobilitat reduïda.

- Obtenció o reconversió del permís de conduir
- Adaptació de vehicle
- Ajuts per al transport per assistir a determinats serveis i en els que s’hagin de cobrir les despeses derivades de la utilització del transport públic.

  1. Ajuts per a l’autonomia personal i la comunicació 

- Persones amb discapacitat visual: lupa Tv, lupa amb llum, faristol, ulleres o lents de contacte, mesurador de glucèmia amb veu, filtres, línia i teclat braille, telèfon mòbil amb veu, etc.

- Persones amb discapacitat auditiva: audiòfons, receptor de senyals acústics, auricular amplificador per a TV i ràdio, transmissors timbres (telèfon, timbre porta, vigilabebès), despertador, amplificador magnètic de transmissió del so, prestació per a curs d'aprenentatge de la llengua de signes o curs de lectura labial, etc.

- Persones amb discapacitat física: alça vàter, llit articulat, matalàs o sobrematalàs antiescares, llit clínic, seient giratori i elevador de banyera, cadira de dutxa i vàter, grua elevadora, grua de bipedestació i de sostre, disc giratori amb recolzament, taula de transferència, etc.

Criteris de valoració

El percentatge de l'import màxim de la prestació estarà condicionat en funció dels ingressos econòmics de la persona amb discapacitat així com de les seves condicions socials.

La situació familiar o convivència i els ingressos econòmics de la unitat familiar o de convivència, únicament es tindran en compte en el supòsit que estiguin a càrrec de la persona beneficiària (Consultar bases).

Cal tenir en compte que l’aprovació o denegació dels ajuts és competència del Departament de Drets Socials, no de MIFAS. Per tant, un cop rebuda la resolució, si es volen presentar al·legacions, s’hauran de presentar al Departament. 

Per a més informació i ajut o gestió dels tràmits oportuns contacteu amb:

Anna Brasas | abrasas@mifas.cat
Esther Acosta | eacosta@mifas.cat 

Treballadores Socials de MIFAS
972 41 40 41

Comentaris