Oberta la convocatòria dels PUA

13/07/2020
MIFAS

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat per a l’any 2020 (DOCG 8174 - 10.7.2020).

ORDRE TSF/11/2020, de 3 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat, per a l'any 2020.

Aquest programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Les persones beneficiàries són aquelles que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts.

El termini màxim de presentació és el 10 de setembre del 2020.

AJUTS:

Segons el tipus d’ajudes tècniques, els requisits per poder accedir a l’ajut variaran.

1. Ajuts per a mobilitat i transport: dirigits a persones que tinguin reconegut ungrau de discapacitat igual o superior al 33%, amb barem de mobilitat reduïda.

- Obtenció o reconversió del permís de conduir
- Adaptació de vehicle
- Ajuts per al transport per assistir a determinats serveis i en els que s’hagin de cobrir les despeses derivades de la utilització del transport públic.

2. Ajuts per a l’autonomia personal i la comunicació 

- Persones amb discapacitat visual: lupa Tv, lupa amb llum, faristol, ulleres o lents de contacte, mesurador de glucèmia amb veu, filtres, línia i teclat braille, telèfon mòbil amb veu, etc.
- Persones amb discapacitat auditiva: audiòfons, receptor de senyals acústics, auricular amplificador per a TV i ràdio, transmissors timbres (telèfon, timbre porta, vigilabebès), despertador, amplificador magnètic de transmissió del so, prestació per a curs d'aprenentatge de la llengua de signes o curs de lectura labial, etc.
- Persones amb discapacitat física: alçavàter, llit articulat, matalàs o sobrematalàs antiescares, llit clínic, seient giratori i elevador de banyera, cadira de dutxa i vàter, grua elevadora, grua de bipedestació i de sostre, disc giratori amb recolzament, taula de transferència, etc.

CRITERIS DE VALORACIÓ:

El percentatge de l'import màxim de la prestació estarà condicionat en funció dels ingressos econòmics de la persona amb discapacitat així com de les seves condicions socials.

La situació familiar o convivència i els ingressos econòmics de la unitat familiar o de convivència, únicament es tindran en compte en el supòsit que estiguin a càrrec de la persona beneficiària (Consultar bases).

Cal tenir en compte que l’aprovació o denegació dels ajuts és competència del Departament de Treball, Afers Socials i Família, no de MIFAS. Per tant, un cop rebuda la resolució, si es volen presentar al·legacions, s’hauran de presentar al Departament. 

Per més informació i ajut o gestió dels tràmits oportuns contacteu amb:
Anna Brasas | abrasas@mifas.cat
Esther Acosta | ecosta@mifas.cat 

Treballadores Socials de MIFAS
972 41 40 41

Sol·licitar l'ajut PUA

Informació addicional

Grup Mifas

En línia

Grup Mifas

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, amb què podem ajudar-te?

00:45