Nou Servei de Transport Social a Riudellots de la Selva

18/01/2016

El passat 1 de gener, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva va posar en funcionament un nou servei de transport social a la carta.

Es tracta d’un servei de transport adaptat que cobreix de manera exclusiva aquells desplaçaments, en motius de salut, dintre del municipi de Riudellots de la Selva fins al consultori local i també aquells desplaçaments als centres sanitaris de les poblacions de Santa Coloma de Farners, Girona i Cassà de la Selva.

Les persones que poden accedir a aquest servei són:

  • Majors de 65 anys
  • Menors de 65 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
  • Estar empadronat a Riudellots de la Selva

Les persones beneficiàries del servei de transport social també han de tenir una autonomia suficient per poder desplaçar-se sols, ja que aquest servei no inclou l’acompanyament de tercers, sinó que només inclou el servei de transport des del domicili de l’usuari fins a la porta del centre sanitari i viceversa. En cas que l’usuari necessiti acompanyament, aquest haurà d’abonar les tarifes que s’indiquen de la mateixa manera que l’usuari sol·licitant.

L’usuari sol·licitant s’ha d’adreçar al Centre de Serveis el Lliri Blau per realitzar la petició a través d’una sol·licitud que haurà d’omplir l’usuari amb les seves dades personals i el número de compte corrent. Aquesta demanda s’ha d’efectuar amb 48 hores d’antelació de la data prevista del servei. En cas d’anul·lació cal avisar també amb 48 hores d’antelació, del contrari el servei serà cobrat igualment. A finals de cada mes s’emetrà el rebut a l’usuari mitjançant càrrec al compte corrent indicat a la sol·licitud prèvia.

Els preus del servei són des de 3€ fins a 7,50€ per persona depenent del trajecte, i es presta de dilluns a divendres de 7 a 9h del matí, d’11:30 a 14h del migdia, de 15 a 17:30h de la tarda i de 20h del vespre a 7h del matí.

Contacte
Centre de Serveis el Lliri Blau
Av. Girona, 50
17457 Riudellots de la Selva
T. 972 47 79 87

Comentaris