Multes per aparcar a la zona de càrrega i descàrrega amb la targeta d'estacionament reservat a PMR

15/09/2015

Darrerament, ens han arribat unes quantes queixes de socis de l’entitat, que són titulars de la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, i que han estat multats en diferents poblacions, per haver aparcat en zona de càrrega i descàrrega.

Donada aquesta situació, ens hem posat en contacte amb l’Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres, del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i ens han donat la següent informació que, de ben segur, serà del vostre interès.

Segons el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda estableix al seu article 5. b) que els ens locals han de garantir, com a mínim, les mesures següents “Permetre que les persones titulars de targetes d’aparcament per a persones amb disminució estacionin els seus vehicles, sense cap limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat i en les zones de càrrega i descàrrega.”

Els ens locals per la seva banda, poden regular i establir a les seves ordenances sobre qüestions que el Decret 97/2002 no contempli, però no poden contravenir allò que ja s’estableix per norma. Per aquest motiu, no és correcte multar una persona que hagi estacionat en zona de càrrega i descàrrega portant una targeta d’aparcament i fent un ús correcte de la mateixa.

Així doncs, a Catalunya, qualsevol persona que tingui la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i en faci un ús correcte, pot aparcar en zona de descàrrega i descàrrega sense ser multada.

Adjuntem el tríptic informatiu emès pel Departament de Benestar Social i Família i el Decret 97/2002, de 5 març per a la vostra consulta.

 

Comentaris