MIFAS rep el suport econòmic de Dipsalut per a quatre projectes

21/07/2023
MIFAS

Dipsalut ha atorgat quatre subvencions a Grup MIFAS per finançar projectes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física.

Una de les subvencions ha estat per a l’Associació MIFAS amb la que s’ha pogut pavimentar l’accés principal del Centre Ocupacional que MIFAS gestiona l’entitat gestiona a Riudellots de la Selva. L’accés al centre estava molt malmès a causa de les condicions climàtiques i el trànsit de vehicles augmentant el risc de caigudes de les persones beneficiàries. Amb aquesta nova pavimentació s’ha millorat la seguretat de les persones, augmentant la seva autonomia i confiança i la millora de l’accessibilitat general.

Per altra banda, la Fundació MIFAS ha rebut subvenció per a tres projectes més. Un d’ells ha estat per a reformar i adequar les oficines centrals de Girona. S’han condicionat dues aules de formació que compleixen amb els criteris d’homologació per poder impartir Certificats de Professionalitat del catàleg formatiu del SOC. L’objectiu és que les persones beneficiàries aconsegueixin un certificat que acrediti els seus coneixements laborals per tal que augmentin les oportunitats de trobar un lloc de treball.

El segon ajut econòmic és per a la realització del Programa de Suport Domiciliari adreçat a persones amb discapacitat que necessiten el suport d’una persona per a la realització de les activitats essencials de la seva vida diària com pot ser suport en la higiene personal, anar a comprar, fer la neteja de la llar, entre d’altres). L’objectiu d’aquest servei és per una banda acompanyar a la persona beneficiària en el procés de manteniment de la seva autonomia personal i per l’altra vetllar perquè pugui seguir vivint en el seu domicili promovent el manteniment de la seva xarxa veïnal, evitar l’aïllament social i promoure la seva participació a la societat.

I la darrera subvenció ha estat per al Servei de dinamització que té com a objectiu millorar la qualitat de vida i promoure els estils de vida saludable de les persones amb discapacitat que assisteixen als centres assistencials de l’entitat i sovint presenten un alt grau de sedentarisme i manca d’activitat física. Amb el suport d’aquesta subvenció s’han posat en marxa un servei de dinamització i esport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i gran discapacitat usuàries dels centres assistencials de MIFAS. Les activitats s’han focalitzat en la reducció del sedentarisme a través de la realització d’activitats esportives i la promoció de la participació d’aquestes persones en establiments i espais esportius públics i privats.

dipsalut-1629229.png