;

MIFAS participa a la Formació en Accessibilitat Turística del Baix Empordà

02/11/2017

El Consell Comarcal del Baix Empordà ofereix un curs gratuït de 20h en matèria d’accessibilitat turística en què hi participa com a ponent Josep Planiol, membre de la Comissió de Barreres i Turisme Inclusiu del Grup MIFAS.

El curs, que es duu a terme els dies 30, 31 d’octubre i 6 i 7 de novembre, té per objectiu posar en valor la comarca del Baix Empordà com a destinació accessible i genera un nou valor diferencial i qualitatiu en la competitivitat turística que ofereix la comarca.

La formació es divideix en 7 mòduls, entre els quals se n’inclou un en què hi participen persones amb diferents tipus de discapacitat. La intervenció de Josep Planiol serà el dia 7 de novembre i explicarà els reptes i dificultats de les persones amb mobilitat reduïda a l’hora de viatjar, tant a dins com a fora del país.

Aquesta formació s’emmarca en el Pla d’Accessibilitat Turística del Baix Empordà i s’adreça a ajuntaments i municipis de la comarca, a entitats gestores d’espais naturals i culturals, entitats i empreses vinculades a l’accessibilitat i aturats i aturades que vulguin adquirir coneixements en turisme accessible.

Comentaris