MIFAS imparteix un curs de vigilant de pàrquing i d'àrees d'estacionament regulat

25/04/2014

MIFAS ha iniciat el curs de Vigilant de pàrquing i d’àrees d’estacionament regulat en el que hi participen un total de 15 alumnes provinents del Programa “El Portal de la Feina” de la borsa de treball de MIFAS.

El curs, que té una durada de 88 hores, es duu a terme a la seu central de MIFAS de Girona. Dins el temari es realitzaran pràctiques laborals en les concessions gestionades per Giropark, Centre Especial de Treball del Grup MIFAS. Aquestes pràctiques donen un plus de qualitat a la formació donat que els alumnes poden posar en pràctica en el dia a dia del lloc de treball, els coneixements adquirits.

El curs es pot realitzar gràcies la subvenció de FSC Inserta, empresa participada per la Fundació ONCE.

Comentaris