MIFAS detecta mancances d'accessibilitat en una obra nova realitzada a Lloret de Mar

20/02/2015

MIFAS va redactar un informe, que va presentar a l’ajuntament, explicant les mancances que hi havia però l’ajuntament s’ha excusat dient que era obra menor.
Foto: Diari de Girona

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha construït un nou passatge que connecta la carretera de Blanes amb el carrer del Rieral i ha fet obres a l’entorn del Centre Cívic Can Sabata que no són accessibles.

El passat mes d’octubre, l’Associació MIFAS es va encarregar de fer una visita in situ a aquests espais i de redactar un informe elaborat per l’arquitecta de l’entitat que demostra que les obres realitzades no segueixen la Llei d’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques vigent i per tant, es discrimina les persones amb mobilitat reduïda a l’accés i utilització d’espais públics urbanitzats.

El passatge presenta mancances a nivell de paviment. En aquest cas s’ha utilitzat sauló, sorra, que degut a la topografia del terreny i al disseny del projecte, es desplaça formant ressalts quan plou i dificulta l’accés a les persones amb mobilitat reduïda. Tal i com marca la normativa, el terreny hauria de ser dur, estable i antilliscant en moll i sec. A més la pendent longitudinal és molt superior al 6%.  

L’ajuntament de Lloret de Mar, un cop rebut el nostre informe, respon que les obres pretenien dotar d’enjardinament l’espai, fent-lo més agradable al pas de les persones, així com recollir de manera més eficient les aigües de la pluja perquè afectin de manera menys important el sauló que en forma la superfície i que s’ha procurat suavitzar tal com va ser possible les pendents.

La nostra entitat exigeix que es compleixi la normativa per tal que tothom pugui tenir accés als espais públics.

Comentaris