La Generalitat de Catalunya revisa expedients de dependència i reclama deutes de cobraments indeguts

26/04/2016

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya està revisant expedients de dependència i reclama, a les persones beneficiàries, deutes generats per cobraments indeguts de prestacions de la Llei de Dependència.

Aquest deute es genera principalment per dos motius, o per incompatibilitat de prestacions o pels serveis rebuts a través de la Llei de Dependència.  

Les persones afectades per aquesta revisió han de saber que l’administració només pot reclamar el deute generat dels darrers 4 anys, a partir de la data de la revisió.

Qualsevol persona que es trobi en aquesta situació i vulgui assessorament del seu cas en particular, pot contactar amb les Treballadores Socials de MIFAS, Elena Gonzalez i Raquel Matés al telèfon 972 41 40 41.

Comentaris