La Diputació de Girona atorga una subvenció a la Fundació MIFAS per la rehabilitació del CAI MIFAS

26/10/2016

L’objectiu és engegar un nou projecte adreçat a les persones amb discapacitat o dependència i als seus familiars, les persones que en tenen cura, així com a les entitats del sector, col·lectius professionals, estudiants i tot el públic en general.

També a les empreses implicades en els productes de suport a la discapacitat, i a totes aquelles persones, particulars o professionals, interessades en l'autonomia personal i l'accessibilitat a l'entorn.

A finals del 2014 es van iniciar les obres de rehabilitació del Centre d'Atenció Integral MIFAS, ubicat a l’antiga seu de l'entitat, al carrer Empúries, 31, d’aproximadament 350 metres quadrats i ara, amb l’ajut econòmic que la Diputació de Girona ha atorgat a la Fundació MIFAS, s’han actualitzat les instal·lacions de la climatització, l’aigua i la llum; s’han redistribuït els diferents espais amb envans divisoris; i s’ha instal·lat el fals sostre.

En aquests moments ja s’està començant a portar a terme diferents actuacions relacionades amb les àrees de Salut i d’Autonomia. La data d’obertura de tot el conjunt d’activitats  queda pendent de concretar, a l’espera de comptar amb tots el permisos administratius.

Recordem que el Centre d’Atenció Integral MIFAS comptarà amb tres àrees d’intervenció amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la persona amb discapacitat física: Àrea de Salut (fisioteràpia, gimnàs, infermeria i esport adaptat), Àrea de promoció de l’autonomia (SIRIUS, banc d’ajuts tècnics i terapeuta ocupacional) i Àrea dels Associats (grups d’ajuda mútua, dinamització i oci).