La convocatòria de l’IRPF 2016 subvenciona cinc projectes a Grup MIFAS

22/12/2017

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dins de la seva convocatòria de l’IRPF 2016, ha concedit al Grup MIFAS diversos ajuts econòmics amb els que l’entitat ha pogut realitzar cinc projectes durant el 2017.

Del total dels cinc projectes, l’Associació MIFAS ha estat beneficiària de tres i la Fundació MIFAS de dos. En concret, l’Associació MIFAS ha rebut una subvenció per posar en marxa una aula sensorial al Centre de Dia i de Recursos Pere Llonch de Vilafant, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones usuàries del centre, treballant les sensacions, la percepció i els sentits. L’objectiu és promoure la interacció, el desenvolupament i la comunicació i afavorir la situació personal de cada persona; una subvenció pel Servei d’Ajut a Domicili, servei que MIFAS du a terme des de fa 20 anys i que s’adreça a persones que, per la seva discapacitat física, no poden realitzar per si soles, moltes de les activitats de la vida diària necessitant ajuda de tercera persona (higiene personal, anar a comprar, neteja de la llar, àpats, entre d’altres).  És un servei preventiu que evita situacions de risc social o deteriorament de la persona, afavorint la inserció en el seu entorn habitual, complementant la xarxa familiar i altres xarxes informals amb les que compti i finalment, l’Associació ha rebut una subvenció per a l’actualització de l’equipament de la Residència Assistida de l’entitat. Així doncs i, per tal de garantir la qualitat de l’atenció de les persones residents, millorar la seva estada i el confort s’ha adquirit el següent equipament: una bàscula adaptada, una cadira de dutxa elèctrica Ocean,  una grua de sostre portàtil amb els seus elements i quatre rails per al seu ús, que s’han instal·lat a les habitacions de quatre residents.

La Fundació MIFAS ha rebut dues subvencions, una per dur a terme el Programa Respir Familiar. A través d’aquest programa s’ofereix un recurs totalment adaptat i especialitzat a l’atenció a les persones amb discapacitat física per tal que els seus familiars puguin gaudir d’un període de descans. Al mateix temps s’ofereix a la persona amb discapacitat un recurs residencial on, a més de donar resposta a les seves necessitats bàsiques, aquestes puguin gaudir d’un programa complet d’activitats d’oci i temps lliure que contribueixi a l’augment del seu benestar i qualitat de vida. El programa es du a terme a les instal·lacions de la Residència que MIFAS gestiona a Girona.  El darrer programa subvencionat ha estat el Servei d’Integració Laboral per a  Persones amb Discapacitat Física, que ha pogut comptar  amb un orientador/formador amb dedicació exclusiva per  gestionar i impartir accions formatives adreçades a les persones inscrites al servei en recerca activa de feina.  L’objectiu és oferir formació per tal d’afavorir la integració de les persones amb discapacitat física al món laboral.