La contractació de persones amb discapacitat creix un 19% el 2014

23/02/2015

Les contractacions a persones amb discapacitat han augmentat un 19% el 2014, sis punts per sobre de la mitjana, que se situa en el 13%.

Aquestes dades surten d'un estudi elaborat per la Fundació Adecco sobre la contractació de persones en risc d'exclusió que pren com a base els dades de l'última Enquesta de Població Activa (EPA) i del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-contrataciones-personas-discapacidad-crecen-19-2014-seis-puntos-encima-media-estudio-20150218124035.html

Comentaris