Iniciem la 3a edició del Curs d’Alfabetització funcional a Girona

15/10/2019
MIFAS

Es duu a terme a les aules de formació de MIFAS, i hi assisteixen 10 alumnes de diferents orígens.

Hem iniciat la 3a edició del curs d'Alfabetització funcional a les aules de formació de MIFAS Girona. Assisteixen una desena d’alumnes de diferents orígens com Marroc, Gàmbia i Senegal.

L'objectiu del curs és l'aprenentatge de la lecto escriptura de la llengua castellana, les competències de matemàtiques bàsiques i d’informàtica bàsica per ajudar a la seva inserció al món laboral.

Té una durada de 7 mesos i també es realitzen classes de cultura catalana i geografia de Catalunya.