Habitatges accessibles i sense barreres

10/01/2019
MIFAS

La inaccessibilitat segueix essent, a dia d’avui, una realitat.

La presència d’escales a l’entrada dels edificis juntament amb l’existència d’aquelles escales que separen el replà principal d’allà on es troba l’ascensor, suposen, sovint, un vertader obstacle per a les persones grans, però sobre tot per a aquelles persones amb algun tipus de discapacitat física que es desplacen amb cadira de rodes.

La inaccessibilitat segueix essent, a dia d’avui, una realitat. Sobretot aquella que limita i impedeix a les persones del dret a poder accedir a casa seva d’una forma lliure i autònoma.

Per sort, en el mercat existeixen empreses com Válida sin barreras, especialitzades en millorar l’accessibilitat dels edificis. Aquestes empreses disposen d’ajudes tècniques específiques per a la supressió de barreres arquitectòniques, tals com les cadires pujaescales, les plataformes salvaescales i els mini-elevadors.

Les cadires pujaescales són perfectes per als habitatges unifamiliars. Serveixen per a pujar i baixar d’una planta a una altra sense esforç i amb total seguretat. Van dirigides a persones d’avançada edat o amb mobilitat reduïda, són molt còmodes, s’instal·len ràpidament i no es necessari fer obres a casa. Altrament, les cadires salvaescales també són ideals per a instal·lar-se en el portal d’una comunitat de veïns.

Les plataformes salvaescales, per la seva part, estan dissenyades per a que les persones que van amb cadira de rodes puguin pujar i baixar escales de forma autònoma. Les plataformes estan indicades per a l’entrada dels edificis (tant públics com privats) i per a fer accessible qualsevol tipus de negoci.

Així mateix, en el mercat també existeixen els mini-elevadors (coneguts també com a elevadors de curt recorregut). Estan especialment dissenyats per salvar aquells desnivells que separen l’entrada de l’edifici del replà on es troba l’ascensor. Aquests mini elevadors estan indicats per a tot el món –amb i sense discapacitat- i per a múltiple utilitats, com per exemple per pujar la compra o el cotxet del nen petit. Per tant, l’accessibilitat és universal i tot el món se’n pot beneficiar.

Válida sin barreras, empresa experta en solucions per a l’accessibilitat, recomana que davant de qualsevol dubte a l’hora d’adaptar un edifici es consulti prèviament amb un professional especialitzat.

  • Més informació sobre solucions per a l’accessibilitat a www.validasinbarreras.com
  • Assessorament gratuït al telèfon: 900 414 000
  • Socis Mifas: 10% de descompte en cadires pujaescales, plataformes salvaescales,
    mini elevadors i en adaptació de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.

Grup Mifas

En línia

Grup Mifas

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, amb què podem ajudar-te?

15:19