Habitatge obre convocatòria per subvencionar obres de rehabilitació i accessibilitat

04/08/2015

L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha obert una convocatòria per a subvencionar obres de rehabilitació i accessibilitat a la llar per a persones majors de 65 anys o més i que compleixin algunes condicions exposades al DOGC.

Poden accedir a la convocatòria les persones majors de 65 anys o més que cumpleixin tot un seguit de condicions exposades al DOGC. Aquestes han de viure a les demarcacions de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de L'Ebre, i poden ser tant propietàries com llogateres. No obstant, no poden tenir més d'un pis en propietat a Catalunya.

La quantia màxima de la subvenció és de 2.500€ i s'establirà en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les obres. Les sol·licituds s'han de presentar a les seus de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i a les Oficines Locals d'Habitatge i el termini és fins el 21 de novembre.

Comentaris