GiroPark rep una subvenció del programa Singulars

01/02/2023
MIFAS

Aquesta subvenció ha ajudat a finançar part de les despeses de la fusió de GiroPark, Tadifi i Basedi, Centres Especials de Treball de Grup MIFAS, que han passat a denominar-se MIFASCET a partir de l’1 de gener de 2023.

A través de la convocatòria del 2022, de concessió de subvencions a projectes singulars generadors d'ocupació sostenible per a persones en situació o risc d'exclusió, o persones amb discapacitat, en centres especials de treball o empreses d'inserció, del Departament d’Empresa i Treball, GiroPark ha rebut una subvenció pel projecte "Unificació dels tres centres especials de treball del Grup MIFAS."

Aquesta subvenció ha ajudat a finançar part de les despeses de la fusió de GiroPark, Tadifi i Basedi, Centres Especials de Treball de Grup MIFAS, que han passat a denominar-se MIFASCET a partir de l’1 de gener de 2023.

La unió dels tres CETs permetrà obtenir una estructura organitzativa més racional i simplificada que permeti augmentar l’eficàcia operativa i funcional, eliminant les ineficiències derivades de l’estructura actual.

Així doncs, a partir d’aquesta unió, Grup MIFAS estarà formada per Associació MIFAS, que ofereix atenció i serveis a les persones associades, Fundació MIFAS, prestadora de serveis assistencials per a persones amb discapacitat i MIFASCET, oferir un lloc de treball de qualitat a les persones amb discapacitat i risc d’exclusió social.