Fundació MIFAS rep subvencions pel foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat

28/01/2016

El Departament d’Empresa i Ocupació ha subvencionat quatre programes a la Fundació MIFAS per fomentar la integració laboral de les persones amb discapacitat física.

Amb aquests ajuts econòmics, des de la Fundació MIFAS continuarem oferint el Servei de Suport a la Integració Laboral a les persones demandants d’ocupació que engloba accions de formació, orientació, coneixement del mercat laboral, tècniques de recerca activa de feina, seguiment i acompanyament a la inserció amb l’objectiu d’aconseguir una plena integració laboral. Els programes subvencionats han estat:

- Espais de Recerca de Feina, que duem a terme al Centre de Dia i de Recursos Pere Llonch de MIFAS a Vilafant. Es tracta de posar a disposició de les persones demandants d’ocupació i derivades pel SOC de Figueres, assessorament, recursos i eines que els permeti optimitzar la recerca de feina i trobar un lloc de treball adient al seu objectiu professional. S’atén a tot tipus de col·lectiu que es troba en recerca de feina, sense prioritzar les persones que tenen una discapacitat física.

- Agència de Col·locació, en coordinació amb el SOC, realitzem activitats d’intermediació laboral que tenen com a finalitat proporcionar a les persones en recerca de feina un treball adequat a les seves capacitats.

En concret, dos centres de MIFAS fan la funció d’Agència de Col·locació, la seu social del Grup MIFAS situada a la Rambla Xavier Cugat, 43 de Girona i la delegació de MIFAS de l’Alt Empordà ubicada a Vilafant, en el Centre de Dia i de Recursos Pere Llonch.

- Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la Renda Mínima d’Inserció, adreçat a persones amb greus dificultats econòmiques i socials i demandants d’ocupació a l’oficina del SOC. L’objectiu és millorar el grau d’ocupabilitat d’aquestes persones i afavorir-ne la inserció laboral.

- SIOAS, Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció Laboral de les Persones amb Discapacitat, té com a objectiu aconseguir la plena integració laboral de les persones amb discapacitat física a través de serveis de formació, orientació, coneixement del mercat laboral, tècniques de recerca, seguiment i acompanyament a la inserció laboral.

       

Comentaris