Fundació La Caixa atorga una subvenció a MIFAS per a l’adquisició d’equipament per a la millora assistencial a persones amb discapacitat

20/05/2024
MIFAS

El principal objectiu és millorar la qualitat de l’atenció a les persones residents a la Residència MIFAS.

El centre residencial de MIFAS podrà realitzar una important inversió econòmica per renovar diversos productes de suport i incorporar nou equipament amb la finalitat de millorar quantitativa i qualitativament l'atenció directa a les persones residents amb més necessitats assistencials. 

El col·lectiu a qui s’adreça aquesta actuació són persones amb discapacitat física o pluridiscapacitat amb un greu afectament. 

Les noves adquisicions són un nou model de cadira basculant més adequat per a la rutina del centre i més acomodaments que sostinguin canvis posturals, tots ells amb complements suficients amb trets diferenciats per utilitzar durant les transferències amb grua.

Així doncs, i gràcies a la subvenció que ha atorgat Fundació La Caixa al centre residencial de MIFAS, amb aquestes adquisicions es podran abordar algunes necessitats, personalitzant i optimitzant l'experiència qualitativa de les persones ateses.