Formem a estudiants del Grau en CAFE!

01/12/2020
MIFAS

Ahir vam fer una sessió formativa a EUSES sobre característiques generals de les patologies i factors a tenir en compte a l’hora d’entrenar.

Laia Planella, Educadora Física Esportiva del nostre Centre de Salut i Esport MIFAS Active de Girona, va dur a terme una sessió formativa sobre característiques generals de les patologies i factors a tenir en compte a l’hora d’entrenar, als estudiants de tercer del Grau en CAFE a l’Escola Universitària de la Salut i l'Esport al campus de Salt (EUSES).

Els futurs professionals han pogut veure en què consisteix la figura de l’educador físic esportiu i com es treballa amb persones amb discapacitat física per restituir, minimitzar i/o compensar els dèficits funcionals en la mesura del possible.

També van poder practicar diferents exercicis, proposats per ells mateixos i intentant simular les sensacions d’una lesió medul·lar. Per fer-ho, van tenir en compte què es volia treballar, les capacitats d’aquest subjecte i, posteriorment, van debatre sobre l’objectiu que tenia l’exercici i les seves possibles variants.

La finalitat d’aquesta sessió formativa era demostrar que, l’entrenament que la Laia duu a terme a una persona amb discapacitat física al MIFAS Active, no està ni més ni menys adaptat que l’entrenament que se li pot fer a una persona sense discapacitat.

Grup Mifas

En línia

Grup Mifas

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, amb què podem ajudar-te?

00:15