Formació en l’ús de productes de suport a la mobilització i desplaçament segur de pacients

26/03/2018

Una oportunitat per rebre formació professional i adquirir coneixements sobre els diferents productes de suport en l'àmbit assistencial.

Organitzem una formació adreçada a professionals del món sociosanitari per conèixer els diferents productes de suport existents en l’àmbit assistencial. L’objectiu és optimitzar les tasques de mobilització i desplaçament segur de pacients i persones en situació de dependència.

L’empresa Hill-Rom, líder mundial en tecnologia mèdica que ofereix solucions que milloren l’entorn tant dels pacients com dels seus curadors, J. Touron, empresa distribuïdora de material mèdic, sanitari, de laboratori, per a la tercera edat, electromedicina, servei tècnic, mobiliari clínic i geriàtric, cardiologia i monitorització i el SIRIUS MIFAS Girona, organitzen una formació per a l’ús i l’optimització de productes de suport a la mobilització i el desplaçament segur de persones en situació de dependència.

PROGRAMA I CONTINGUT:

Presentació i marc teòric de la mobilització i desplaçament segur de persones en situació de dependència en l’àmbit socio-sanitari
Optimització de les funcions del llit articulat i les seves varietats, des de la part assistencial de la persona, el seu confort i seguretat.

Algunes de les taques assistencials més freqüents que s’impartiran durant la sessió:

  • Utilització de l’altura del llit durant la instal·lació de la persona en el llit i la tasca assistencial a realitzar.
  • Utilització de productes de suport en el reposicionament de la persona fins el capçal del llit (persona en assistència parcial i total).
  • Utilització de productes de suport per la sedestació de la persona en el llit (persona en assistència parcial).
  • Utilització de grues en les diferents transferències.
  • Instal·lació i retirada òptima dels diferents arnesos o eslingues corresponents a cada equipament de suport, segons les necessitats de cada persona, el seu confort i seguretat

DATA: 19 abril de 2018
Horari: 9:30 h a 13:00 h
LLOC:  SIRIUS MIFAS | Carrer Empúries, 31 baixos | 17005 Girona

Número de places: 20

Inscripció: el 972 41 40 41 (Sara Devesa) / Omplir el formulari