Exempció de l’impost sobre emissions de CO2 als vehicles adaptats per a la conducció de persones PMR

13/05/2021
MIFAS

Els vehicles adaptats per a la conducció de persones PMR queden exempts de pagament però perquè sigui així, s’ha de presentar una al·legació abans del 4 de juny. Aquí t'informem com fer-ho!

L'Agència Tributària de Catalunya ha implantat el nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica que té com a objectiu gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

Aquest impost afecta els titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020.

Els vehicles adaptats per a la conducció de persones PMR (màxim un vehicle per persona), queden exempts de pagament però perquè sigui així, s’ha de presentar una al·legació abans del 4 de juny. El padró provisional pot consultar-se de l'1 al 15 de maig. 

Així doncs, si sou titulars d’un vehicle adaptat i voleu demanar l’exempció, heu de seguir aquests passos:

Accediu a:

https://seu1.atc.gencat.cat/srcatcstorefront/ca/IEDC/acces

Marqueu l’opció d’entrar mitjançant DNI, matrícula del vehicle i mòbil. Us enviaran un codi per poder accedir.

Premeu: Sol·licitar modificació.

Marqueu les opcions:

  • Vehicle exempt de tributació.
  • Vehicle adaptat per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda.
  • Adjunteu la documentació obligatòria requerida:
    • Permís de circulació 
    • Fitxa tècnica del vehicle

L'impost fa referència a l'any 2020 per tant s'haurà de pagar la part proporcional en el cas que el vehicle s'hagi adquirit durant l'any esmentat.

NO TRIBUTEN:

- Els vehicles 100% elèctrics.
- Els turismes amb emissions de CO2 inferiors a 120 g/km (quantia que es redueix a 95 g/km per a l’exercici 2021).
- Les furgonetes amb emissions de CO2 inferiors a 160 g/km (120 g/km per a l’exercici 2021).            
- Els ciclomotors.
- Els camions i vehicles de més de 3,5 tones.
- Els autocars.
- Els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (inclòs el conductor).
- Vehicles oficials, de representacions diplomàtiques i d’organismes internacionals
- Ambulàncies i vehicles de transport sanitari.
- Vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda (màxim un vehicle per subjecte passiu).
- Vehicles amb matrícula històrica (bonificació del 100% de la quota).
- Vehicles clàssics (bonificació del 100% de la quota).

El padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost es pot consultar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya de l’1 al 15 de maig del 2021.

S'aplicarà una bonificació del 2 % de la quota íntegra si domicilieu el pagament de l’impost i rebeu les notificacions únicament pel canal electrònic. Per tal que la domiciliació d’aquest primer exercici sigui efectiva, s'ha de sol·licitar abans del 15 de juliol del 2021.


Més informació:

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Nou-impost-sobre-les-emissions-de-CO2-dels-vehicles

http://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/pmf-emissions-vehicles/

Les consultes particulars es poden fer al servei d'atenció al ciutadà L'ATC, al 935 51 51 51, de dilluns a divendres.

 

Grup Mifas

En línia

Grup Mifas

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, amb què podem ajudar-te?

03:36