Els usuaris del Centre Ocupacional escullen els seus representants al Consell de Participació

30/10/2015

4 persones seran les representants dels usuaris del Centre Ocupacional al Consell de Participació, un espai d’informació, de consulta i de debat per a totes les persones que formen part del centre.

El passat dilluns 26 d’octubre, les persones usuàries del Centre Ocupacional de MIFAS a Riudellots de la Selva van escollir els seus representants al Consell de Participació.  Durant el matí, el centre va habilitar un espai per tal que tots els usuaris poguessin exercir el seu vot.

Eduardo Robles, Rocío Molina, Carmen López i Xavier Corredor són les 4 persones que han estat escollides d’entre el conjunt d’usuaris que conformen el centre i que realitzaran la seva tasca dins el Consell durant els propers 4 anys.

Recordem que el Consell de Participació és un òrgan regulat pel Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i coordinació del Sistema català de
serveis socials.

Com a òrgan de participació hi ha representació de l’Entitat titular, els professionals responsables de l’activitat, els usuaris o els seus representants i l’Administració.

Les seves funcions són:

  • Informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei.
  • Rebre informació periòdica de la marxa general del servei.
  • Elaborar i aprovar el projecte de reglament de règim interior del servei i les seves modificacions.
  • Informar sobre la memòria anual, que ha de contenir l’avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics, de caràcter públic, del servei.
  • Fer propostes de millora del servei.
  • Fer públics els resultats de la participació.

Comentaris