Els professionals de l’UTAC han valorat persones usuàries dels centres assistencials de MIFAS

12/03/2021
MIFAS

L'Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació, és un servei adreçat a persones que es poden beneficiar de l'ús de comunicació augmentativa, a professionals que els donen suport i a les seves famílies.

Avui, els professionals de l’UTAC, Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació, han valorat persones usuàries dels centres assistencials de MIFAS. 

La UTAC, amb seu a Barcelona, és un servei adreçat a persones que es poden beneficiar de l'ús de comunicació augmentativa, a professionals que els donen suport i a les seves famílies. 

En aquest cas, els professionals s’han desplaçat a Girona per valorar aquelles persones usuàries dels centres assistencials de MIFAS que tenen dificultat en la comunicació com a conseqüència de la seva discapacitat.