El Govern donarà 525 € als pensionistes que visquin de lloguer

09/07/2018

Una petita ajuda anual que es troba contemplada als Pressupostos per als pensionistes que visquin de lloguer i sense cap habitatge en propietat.

El passat dimecres 4 de juliol es va publicar al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2018, amb les noves mesures com l’increment de les pensions i del salari dels funcionaris, l’ampliació a cinc setmanes del permís de paternitat, entre d’altres.

En matèria de pensions, els Pressupostos contemplen per al 2018 una ajuda anual per al lloguer a tots aquells pensionistes que no tinguin un habitatge en propietat i visquin de lloguer, sense que es tingui una relació de parentesc (fins a tercer grau) ni conjugal amb l’arrendador. Aquesta ajuda és un complement de la pensió no contributiva de 525 € per a aquells que no han arribat a la cotització mínima a la Seguretat Social o amb alguna invalidesa.

En el cas d’unitats familiars en les que conviuen diversos perceptors de pensions no contributives, només podrà percebre l’ajuda el titular del lloguer o, en cas que hi hagués més d’un, el primer d’ells.

Les normes per al seu reconeixement es recullen al Reial Decret 191/2012, del 3 d’agost, i dit document detalla els requisits per als beneficiaris d’aquest complement a la pensió.

  1. Aquells que recullin una pensió de jubilació o invalidesa de la Seguretat Social en modalitat no contributiva.
  2. No tenir cap habitatge en propietat.
  3. Ser titulars del contracte de lloguer de l’habitatge.
  4. No tenir cap relació de parentesc o conjugal amb l’arrendador.
  5. Que l’habitatge de lloguer sigui domicili habitual, amb contracte de lloguer de més d’un any.

Comentaris