El Centre de Dia Pere Llonch acull una alumna de pràctiques de la FP Dual

09/06/2021
MIFAS

Avui, una alumna del Grau superior d’Integració Social de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres ha iniciat les seves pràctiques al Centre de Dia Pere Llonch de MIFAS, dins del marc de la FP Dual del Departament d’Educació.

La Fundació MIFAS ha signat un conveni de col·laboració amb l’Institut Ramon Muntaner de Figueres i l’alumna per tal que aquesta pugui fer pràctiques al Centre de Dia Pere Llonch que MIFAS gestiona a la població de Vilafant. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular d’aquest ensenyament i consisteixen en una estada al centre per posar en pràctica els coneixements adquirits en el Grau superior d’Integració Social, de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres.  

L’estada al centre constarà de dues fases, la primera del 9 al 23 de juny en què l’alumna s’incorpora i realitza les pràctiques i s’adapta al funcionament de l’empresa i una segona fase que s’iniciarà a principis de setembre amb una estada remunerada en modalitat de contracte o beca.

Durant l’estada, l’alumna compta amb una tutora que fa el seguiment, coordina i avalua les activitats que es duen a terme durant l’estada.

Benvinguda Manal! Esperem que aquesta experiència t’aporti molts coneixements.

Grup Mifas

En línia

Grup Mifas

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, amb què podem ajudar-te?

02:35