Curs d'alfabetització digital básica a MIFAS

07/06/2019
MIFAS

Ahir va començar un curs d’informàtica inicial a la nostra delegació de Blanes.

Aquest curs, organitzat per MIFAS, està adreçat a persones amb discapacitat en recerca de feina que no saben informàtica o que tenen nocions bàsiques i volen millorar els seus coneixements. Es treballarà les aplicacions més bàsiques del sistema operatiu (guardar, crear carpetes, conèixer els apartats del sistema, buscar programes, etc.), el processador de textos Word i aprendre a navegar per Internet a l’hora de buscar informacions o gestionar un compte de correu, amb l’objectiu d’agafar autonomia en la recerca de feina per Internet i aprendre les nocions bàsiques que puguin demanar en una feina senzilla que requereixi la utilització bàsica d’un ordinador.

L’acció formativa té una durada de 45 hores i acull a vuit persones amb discapacitat inscrites a la borsa de feina del Servei d’Integració Laboral de MIFAS.

Comentaris