Conveni especial de persones cuidadores no professionals

12/04/2019
MIFAS

Les persones que estiguin realitzant cures no professionals a persones dependents poden sol·licitar l'alta en el conveni especial.

Us informem que, des de l'1 d'abril de 2019, s’ha publicat en el BOE núm. 57 de 7 de març de 2019 el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación” que, les persones que estiguin realitzant tasques de cures no professionals a persones dependents, poden sol·licitar l'alta en el conveni especial de persones cuidadores no professionals de les persones en situació de dependència. 

La seva finalitat és afavorir a les persones que desitgen romandre en el seu nucli de convivència d’origen i poder concedir la corresponent prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar. Estableix que podran assumir la condició de persones cuidadores no professionals, les que estan considerades com a tal en la resolució administrativa derivada de la Llei de Dependència.

Per tal de realitzar aquests tràmits cal adreçar-se a la Tresoreria General de la Seguretat Social, tot aportant la resolució administrativa on se'ls identifica com a persones cuidadores no professionals (resolució acord PIA), el llibre de família, així com els DNI, tant de la persona cuidadora com de la persona dependent, i la sol·licitud de la Seguretat Social.

Enllaços d’interès:

Enllaç 1

Enllaç 2