Concurs de zona blava de l'Ajuntament de Girona

30/07/2013

Un cop obertes les pliques de la zona blava de Girona, a primer cop d’ull, s’observa que la part econòmica prima absolutament.

La pitjor puntuació en criteris tècnics, ambientals, informàtics,... és la que té la possibilitat d’ésser la guanyadora i com és lògic, es descarta la que s’ha passat llargament en l’oferta econòmica i per tant queda desqualificada.

Tanmateix, la prima de proximitat i social que sempre havia tingut la ciutat de Girona, desapareix a favor d’un dels grans.

Pere Tubert Bassas
President

Comentaris