Avantatges fiscals si has de comprar un cotxe i tens una discapacitat

30/03/2016

Les persones amb discapacitat que s’hagin de comprar un cotxe tenen dret a una deducció del 4% de l’IVA sempre i quan compleixin amb tot un seguit de requisits. També estan exemptes de pagar els impostos de matriculació i de circulació.

Reducció de l’IVA al 4%

Es reconeixerà el dret del tipus reduït d’IVA al 4% en les operacions relatives a vehicles destinats al transport de persones amb discapacitat en cadires de rodes o amb mobilitat reduïda. 

S'aplicarà l'IVA reduït al 4% en els següents casos:

  • Venda i reparació de vehicles, la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que, per construcció, no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectat i construït especialment, i no merament adaptat, per a l'ús de persones amb discapacitat.
  • Venda de vehicles de motor que, prèvia adaptació o no, hagin de transportar habitualment a persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda, amb independència de qui sigui el conductor dels mateixos. Ha de tractar-se de vehicles amb capacitat suficient per traslladar a la persona amb discapacitat en la seva cadira de rodes, o que siguin aptes per al transport de persones amb mobilitat reduïda.
  • Venda de vehicles destinats a ser utilitzats com a autotaxis o autoturismes especials per al transport de persones amb discapacitat en cadira de rodes, bé directament o prèvia la seva adaptació.

També existeix una reducció del 50% de la base imposable de l'impost per a famílies nombroses (3 o més fills, o 2 o més fills quan un d'ells sigui discapacitat). Cal que siguin vehicles automòbils de 5 a 9 places pel seu ús exclusiu (article 66.4 de la Llei 38/1992).

Qui hi podrà accedir?
Hi podran accedir aquelles persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que vagin amb cadira de rodes i/o superin el barem de mobilitat reduïda.

Observacions
Si no és la primera vegada que el sol·licitant s'acull a aquesta reducció, han d'haver passat quatre anys des de l'anterior (a no ser que el vehicle adquirit llavors estigui de baixa definitiva).

Tràmits
La tramitació de la documentació és prèvia a la compra del vehicle. Cal adreçar-se a la delegació d'Hisenda que correspongui al contribuent segons el seu domicili, i tramitar l’imprès corresponent.

Normativa

  • Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (BOE núm. 29, de 29/12/1992) (articles 91.Dos.1.4t i 91.Dos.2).
  • Llei 26/2006, de 24 d'abril, de modificació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, per a la clarificació del concepte de vehicle destinat al transport de persones amb discapacitat contingut a la mateixa llei (BOE núm. 98, de 25/04/2006).

Comentaris