Assemblea de MIFAS la Garrotxa

25/02/2015

El diumenge 22 de febrer vam celebrar l’Assemblea de MIFAS a la Garrotxa amb la participació dels socis, amics i familiars de la comarca.

Durant la celebració es van explicar totes les activitats i accions que s’han dut a terme a la comarca que abraça des d’activitats d’oci, fins a accions de sensibilització a les escoles i l’eliminació de barreres arquitectòniques.

També es va aprovar la memòria, el programa de treball i el pressupost per a l’any 2015.

Comentaris