Arranjaments d’habitatges per a persones grans

06/04/2021
MIFAS

L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha obert una convocatòria per subvencionar obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2021.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha obert una convocatòria per subvencionar obres d’arranjament de l’interior dels habitatges que facilitin i afavoreixin la mobilitat i l’autonomia de les persones grans. Aquestes obres inclouen les que calguin per assolir les condicions mínimes d’habitabilitat; per adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament, i les de millora de l’accessibilitat, especialment en cuines i banys.

Hi tenen dret les persones que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, amb manca d’autonomia o de mobilitat, o amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o llogatera de l’habitatge i no pot tenir, ni ella ni cap dels altres membres de la unitat de convivència, cap altre habitatge en propietat a Catalunya. A més, cal complir els requisits econòmics. El pressupost de les obres presentat no pot superar l'import màxim de 5.000€ i l’import de la subvenció té un límit de 3.000€ per habitatge.

Les sol·licituds de subvenció es poden de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà dels formularis en línia que estan a disposició de les persones sol·licitants al portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, fins el 30 de setembre de 2021

Enguany, per tal de facilitar els tràmits telemàtics a les persones grans, poden presentar les sol·licituds altres persones en nom seu, amb la corresponent autorització.

Per a més informació i accés al tràmit.

Grup Mifas

En línia

Grup Mifas

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, amb què podem ajudar-te?

16:14