Ajuts per l’adaptació de plataformes elevadores o ascensors

21/09/2017

Són subvencions destinades al finançament per la reforma i adaptació de plataformes elevadores o ascensors de velocitat inferior a 0,15m/s, d’ús pel transport vertical de persones, instal·lats abans del 30 de desembre de 2009.

A qui va dirigit?

Poden accedir a les subvencions les unitats familiars o de convivència que tinguin entre els seus membres alguna persona major de 70 anys o amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i mobilitat reduïda que disposin d’un baix nivell de renda dins dels barems que marquen les bases.

En el domicili habitual,  cal que la plataforma elevadora o ascensor objecte de la reforma,  el seu ús sigui imprescindible pel desenvolupament de la vida quotidiana de la persona.

L'import de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables, amb un límit màxim de 3.500,00 euros per plataforma.

Les persones sol·licitants han de complir els següents requisits:

  • Disposar d’un informe tècnic signat per un organisme de control acreditat que certifiqui que les reformes proposades per a la plataforma objecte de la subvenció son necessàries per adequar-la al Reial Decret 1644/2008.
  • L’habitatge habitual ha de ser una casa individual o unifamilar. En cas que la persona sigui l’arrendatària caldrà que faci constar l’autorització de la persona propietària.
  • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
  • Tenir 70 anys o més d'edat.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% i barem de mobilitat favorable.
  • A l'efecte del còmput dels membres de la unitat de convivència es tindran en compte totes les persones que constin empadronades a l'habitatge.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent és del  15 de setembre a l’1 de novembre de 2017 o fins exhaurir pressupost.

Recollida i presentació de sol·licituds:

Presencialment adreçar-se a les Oficines de Gestió Empresarial del territori on residiu o trucant al 012.


Més informació:
Treballadores socials del Grup MIFAS
Aloma Puigvert i Raquel Matés
972 41 40 41

Grup Mifas

En línia

Grup Mifas

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, amb què podem ajudar-te?

14:52