Ajuts al lloguer per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19

19/05/2020
MIFAS

RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual.

És un ajut amb una durada de 6 mesos, i per un import d'entre 350 euros i 750 euros, depenent de la zona de Catalunya. Es destina a pagar la renda del lloguer de persones afectades per una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda per la COVID-19.

BENEFICIARIS:

Les persones, amb residència legal a Catalunya, que disposin d’un contracte de lloguer d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans, que sigui el seu habitatge habitual i que es trobin en situació de vulnerabilitat a causa de:

 • Haver passat a estar en situació d’atur
 • Li hagin fet un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO)
 • Hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari
 • Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.

També cal complir els següents requisits:

 • Es pot demanar l’ajut encara que no s’hagi sol·licitat la moratòria en el pagament de la renda del lloguer.
 • Si s’ha pactat una moratòria en el pagament de la renda del lloguer, els diners hauran d’anar destinats a l’aixecament de la moratòria del pagament de la renda de lloguer.
 • Topall d’ingressos per optar a aquest ajut:
  • Els ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no poden ser superiors a 1.613,52€ mensuals.
  • Les unitats familiars que tinguin a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda superior al 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per treballar, el màxim s’amplia a 2.151, 36€ mensuals.
  • Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit és fins els 2.689,20€ mensuals.
  • Els ingressos màxims es poden incrementar en 53,78€ per cada fill a càrrec o 80,67€ per fill si la família és monoparental.

TERMINIS:

Del 19 de maig al 30 de setembre de 2020.

TRÀMIT:

Presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació relativa a:

 • El contracte d’arrendament
 • La unitat familiar
 • Als ingressos
 • Als subministraments bàsics de l’habitatge
 • Al pagament dels ajuts.

Preferentment s'ha de presentar a través del tràmit en línia, però també es pot fer a:

 • Les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social o a les oficines locals d’habitatge que col·laboren mitjançant conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • La seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge.
 • L’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

S’ha posat en funcionament un número d’atenció telefònica específic (900 922 841) per atendre les persones interessades en optar aquest ajut i assessorar-les perquè tinguin les màximes facilitats per poder fer el tràmit telemàticament, sobretot tenint en compte que els ajuts s’atorgaran per ordre d’entrada fins a exhaurir el pressupost.

L’atenció telefònica serà de 9 a 14 hores.

En el cas que al municipi de residència o al consell comarcal corresponent existeixi una Oficina Local d’Habitatge que gestioni els ajuts, es facilitarà el seu número de telèfon i la informació sobre una possible atenció presencial quan es truqui al 900 922 841.

Pots consultar tota la informació sobre aquest ajut al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Per a més informació entra AQUÍ.