Ajudes PUA 2021, 2022, 2023 - Convocatòria oberta

31/03/2023
MIFAS

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat per a l’any 2021, 2022 i 2023 (DOCG-A-23087038-2023).

ORDRE DSO/59/2023, de 26 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat, per a l'any 2021,2022 i 2023.

Aquest programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Les persones beneficiàries són aquelles que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts.

A fi de poder atendre totes les demandes que no es van poder resoldre el 2021, s'acceptaran les sol·licituds corresponents a aquest any. Amb referència a l'any 2022, cal tenir present que no es va publicar cap convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat. Quant a l'any 2023, es tindran en compte les sol·licituds corresponents a la convocatòria ordinària d'aquest any.

El termini màxim de presentació és des del 31 de març de 2023 fins al 14 de maig del 2023 a les 14:00h.

 

AJUTS:

Segons el tipus d’ajudes tècniques, els requisits per poder accedir a l’ajut variaran.

  1. Ajuts per a mobilitat i transport: dirigits apersones que tinguin reconegut ungrau de discapacitat igual o superior al 33%, amb barem de mobilitat reduïda.

- Obtenció o reconversió del permís de conduir
- Adaptació de vehicle
- Ajuts per al transport per assistir a determinats serveis i en els que s’hagin de cobrir les despeses derivades de la utilització del transport públic.

  1. Ajuts per a l’autonomia personal i la comunicació 

- Persones amb discapacitat visual: lupa Tv, lupa amb llum, faristol, ulleres o lents de contacte, mesurador de glucèmia amb veu, filtres, línia i teclat braille, telèfon mòbil amb veu, etc.

- Persones amb discapacitat auditiva: audiòfons, receptor de senyals acústics, auricular amplificador per a TV i ràdio, transmissors timbres (telèfon, timbre porta, vigilabebès), despertador, amplificador magnètic de transmissió del so, prestació per a curs d'aprenentatge de la llengua de signes o curs de lectura labial, etc.

- Persones amb discapacitat física: alçavàter, llit articulat, matalàs o sobrematalàs antiescares, llit clínic, seient giratori i elevador de banyera, cadira de dutxa i vàter, grua elevadora, grua de bipedestació i de sostre, disc giratori amb recolzament, taula de transferència, etc.

Criteris de valoració

Les sol·licituds que presentin les persones que disposin d'una capacitat econòmica superior a 3,5 vegades l'IRSC (30.118,025€/anuals bruts) es denegaran per superar el llindar d'ingressos.

Les sol·licituds per demanar aquesta prestació s'han de presentar preferentment per mitjans electrònics a través de l’ IDCAT.  De manera excepcional, es podran presentar per mitjans presencials.

Cal tenir en compte que l’aprovació o denegació dels ajuts és competència del Departament de Drets Socials, no de MIFAS. Per tant, un cop rebuda la resolució, si es volen presentar al·legacions, s’hauran de presentar al Departament. 

Per més informació i ajut o gestió dels tràmits oportuns podeu contactar amb:
Anna Brasas | abrasas@mifas.cat                Mireia Bonmatí | mbonmati@mifas.cat

Treballadores Socials de MIFAS
972 41 40 41

Més informació