286 persones amb discapacitat física aconsegueixen un lloc de treball

02/03/2016

El nostre Servei d’Integració Laboral (SIM) ha aconseguit la inserció laboral de 286 persones amb discapacitat física durant l’any 2015.

Les persones que s’han atès des del SIM han rebut la informació necessària per facilitar el seu procés d’integració laboral gràcies als diferents professionals que treballen al servei. Els psicòlegs orientadors han analitzat i definit el perfil professional de cada persona per dissenyar el seu itinerari formatiu i laboral adequats a les seves capacitats. 

En concret, les accions que s’han dut a terme amb les persones demandants d’ocupació han estat les entrevistes inicials i de seguiment, tècniques de recerca activa de feina, formació, tallers de dinàmica grupals, seguiment dels candidats a les ofertes i també en el mateix lloc de treball.

Del total de les 1130 persones inscrites a la borsa laboral, 286 persones han aconseguit un lloc de treball. Més d’un 50% de les persones inscrites al servei s’han atès amb fons propis del Grup MIFAS i la resta amb programes subvencionats. 331 persones noves s’han incorporat a la borsa durant el 2015.

Destacar que durant el 2015 s’ha fet prospecció a 372 empreses, de les quals 169 han fet oferta de feina i amb un total de 419 places captades.  Els perfils professionals que han creat més llocs de treball han estat:  operari/a, controlador/a de zona blava i verda, controlador/a d’aparcaments, auxiliar administratiu/va, personal de neteja i dependent/a. 

Comentaris